Friday, February 2, 2018

Chúng Ta Hãy Cùng Phân Tích Nh���ng Thế Ngoại Cao Nhân Trong Tác Phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa

"Tam Quốc Diễn Nghĩa" là bộ tiểu tuyết đầu tiên thuộc loại thể chương, hồi của Trung Quốc. hồ hết tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa xoay nói quanh chữ "Nghĩa" và cuộc chiến phân chia quyền lực của ba thế lực phong kiến Ngụy, Thục và Ngô, mang ba người đứng đầu là Tào dỡ, Lưu Bị và Tôn Quyền.Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa diễn đạt sinh động những biến đổi lịch sử trong khoảng cuối thời Đông Hán tới thời kỳ đầu Tây Tấn. Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa diễn đạt thành công và khiến cho vượt trội được "sự nhân nghĩa" của Lưu Bị, "sự gian xảo" của Tào dỡ, "sự trung nghĩa" của Quan Vũ, "sự dũng mãnh" của Trương Phi, "đa mưu túc trí" của Gia Cát Lượng, "sự ghét ghen đố kỵ" của ngao du, "vì lợi ích đại cục" của Tôn Quyền và "sự thiếu quyết đoán" của Viên Thiệu.

bên cạnh đó trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa này cũng với 1 số nhân vật, cao nhân vì "chán ghét" lợi danh trần giới mà sống ẩn cư nơi núi sâu rừng già cũng được hiển lộ ra. Dưới đây là 8 vị cao nhân vừa kỳ bí, vừa tài giỏi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

1. Quản Lộ

Ông là thuật sĩ nước Ngụy thời Tam quốc, tự là Công Minh, người Bình Nguyên (Bình Nguyên, Sơn Đông ngày nay). Năm 8, 9 tuổi, luôn thích ngước đầu Nhìn vào các ngôi sao trên bầu trời. Sau khi trưởng thành, ông am tường "Chu Dịch", nhiều năm kinh nghiệm về bói toán, tướng thuật, học ngôn ngữ của loài chim. tục truyền rằng trong mỗi một lời đề cập của ông, đều sâu sắc tựa như "xuất thần nhập hóa".

Quản Lộ là thuật sĩ nổi danh trong lịch sử, được trần giới sau tôn sùng và phong là thánh sư của bói toán và xem tướng. Ông đã để lại đầy đủ tác phẩm, trong Đó với "Chu Dịch Thông Linh Quyết","Chu Dịch Thông Linh Yếu Quyết", "Phá Táo Kinh", " Chiêm Ki"… "Tam quốc chí – phương kĩ truyện" đã xếp thuật bói toán của Quản Lộ ngang hàng có "y thuật của Hoa Đà, thanh nhạc của Đỗ Quỳ, tướng thuật của Chu Kiến Bình, tướng mộng của Chu Tuyên".

Trong "Tam Quốc diễn nghĩa" mang kể rằng Quản Lộ đã coi bói cho Tào túa và tiên đoán chuẩn xác về việc xảy ra hỏa hoán vị ở hứa Đô và sẽ mất một viên tướng ở núi Định Quân. Về sau, những lời này đều ứng nghiệm.

hai. Mạnh Tiết

Trong "7 lần bắt Mạnh Hoạch", Gia Cát Lượng đã được người anh của Man vương Mạnh Hoạch, tự hiệu là "Vạn An ẩn giả" trợ giúp. Mạnh Hoạch khởi binh tạo phản, Mạnh Tiết đa dạng lần khuyên can, nhưng Mạnh Hoạch chẳng chú ý, ông đành phải ẩn cư trong rừng sâu. khi Gia Cát Lượng dẫn quân chinh phạt, quân sĩ bởi vì uống phải nước sông câm mà bị mất tiếng. Mạnh Tiết đã lấy nước của suối An Lạc giúp Gia Cát Lượng giải trừ kiếp nạn này, lại dạy quân Thục ngậm lá giới diệp vân hương để tránh độc khí.

Về sau, Gia Cát Lượng muốn tâu sở hữu thiên tử về việc lập Mạnh Tiết lên làm cho vua xứ Nam Man nhưng Mạnh Tiết từ khước. Gia Cát Lượng bèn lấy vàng và tơ lụa ra tặng nhưng Mạnh Tiết vẫn chối từ không nhận.

three. Hoa Đà

Hoa Đà, tự là Nguyên Hóa, tên thật là cu li, người ở huyện Tiêu, nước Bái thuộc Dự châu ( Hào Châu, tỉnh An Huy ngày nay), là lương y nổi danh vào cuối thời Đông Hán. khi còn nhỏ ông từng du học bên ngoài, nghiên cứu y thuật, không màng tới tuyến đường làm quan. Y thuật của ông thông suốt, đặc trưng là nhiều năm kinh nghiệm về ngoại khoa, được thế gian sau xưng tụng là "Thánh thủ ngoại khoa", "ông tổ ngoại khoa". Ông đã phát minh ra "ma phi tán" là dòng thuốc gây tê sử dụng trong phẫu thuật được ghi chép sớm nhất trong lịch sử y khoa thế giới. Ông lại phỏng theo động tác của chim thú như : hổ, hươu, gấu, khỉ, chim … mà sáng tác ra "Ngũ Cầm Hello", sở hữu sách thuốc "Thanh Nang Thư".

Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", Hoa Đà đã từng trị thương cho Chu Thái bên Đông Ngô, giải độc cho Quan Vũ ở Kinh Châu và đã để lại câu chuyện cạo xương trị độc. Về sau bởi vì chẩn đoán ra trong não của Tào tháo dỡ sở hữu khối u, cần phải mở não khiến phẫu thuật. Tào dỡ nghi ngờ cho rằng Hoa Đà mượn cớ để hại mình nên đã tống giam ông vào ngục tù. rốt cuộc, Tào túa đã thật sự bị mắc bệnh ngừng thi côngĐây mà chết.

4. Vu Cát

Vu Cát là đạo sĩ vào cuối thời Đông Hán, người Lang Nha (nay là Giao Nam, Sơn Đông). Trước chậm tiến độ ông sống ở phía đông, sau chậm tiến độ tới Ngô Hội lập tinh xá đốt hương đọc Đạo thư, chế tạo nước phép để trị bệnh cho nhân dân, và làm cho phần đông việc phải chăng giúp người dân Ngô Hội.

Tiểu bá vương Tôn Sách sau khi nghe thấy vậy thì hết sức tức giận, vừa không tin đạo sĩ, phép lạ, vừa sợ ông tụ hội mọi người lại làm loạn. Tôn Sách cho rằng: "Loại yêu đạo khiến điều xằng bậy này có thể huyền hoặc người dân, khiến cho quân thần không còn tuân theo lễ nghĩa vua tôi, chẳng thể ko giết".

Danh thần Trương Chiêu và mẹ của Tôn Sách đều khuyên không được làm thịt, nhưng Tôn Sách giận không kiềm được vẫn lấy cớ huyễn hoặc nhân tâm mà ra lệnh chém giết Vu Cát.

Sau này, mỗi lúc ở trong cung điện, Tôn Sách thường trông thấy Vu Cát trừng mắt nhìn mình, nhưng những quân sĩ đều không nhận ra. Tôn Sách http://chanhkien.org vì giết thịt Vu Cát nên ngày ngày đều bị khiếp sợ, thường xuyên đập phá đồ đoàn trong cung điện. Về sau, Tôn Sách phát bệnh mà chết.

Từ khóa: tam quoc dien nghia.